Nguyển Xuân
 • Nguyển Xuân
 • Chi Bộ Đảng
 • HIỆU TRƯỞNG
 • 0914075814
 • xuanthd1964@gmail.com
 • Hiệu trưởng từ tháng 02/2020
Hà Huy Thuyết
 • Hà Huy Thuyết
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư
 • 0989355087
 • Nhiệm kỳ 2014 - 2015
 • Hồ Tấn Đằng
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư Đảng bộ
 • 0905558575
 • Nhiệm kỳ 2015 - 2020
Nguyễn Đình Hiệp
 • Nguyễn Đình Hiệp
 • Chi Bộ Đảng
 • ĐUV - Phó bí thư đảng bộ
 • 0941988448
 • Nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hồ Thanh Hiền
 • Hồ Thanh Hiền
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng ủy viên
 • 0905361009
 • Nhiệm kỳ 2015 - 2020
 • Phan Minh Đức
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng ủy viên
 • 0984979169
 • Nhiệm kỳ 2015-2020
Nguyễn Duy Đán
 • Nguyễn Duy Đán
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng ủy viên
 • 01685868212
 • Nhiệm kỳ 2015 - 2020
Võ Văn Quốc Thịnh
 • Võ Văn Quốc Thịnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư chi bộ Toán - Tin - Văn Phòng
 • 0905121112
 • Nhiệm kỳ 2017- 2020
Vũ Thành Đô
 • Vũ Thành Đô
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư chi bộ Lý - Hóa - Sinh
 • 0905095309
 • Nhiệm kỳ 2017- 2020
Nguyễn Thị Kim Sen
 • Nguyễn Thị Kim Sen
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư chi bộ Ngữ văn - Thể dục
 • 0906409177
 • Nhiệm kỳ 2017 - 2020
Hà Huy Thuyết
 • Hà Huy Thuyết
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư chi bộ Sử - Địa - GDCD - Anh văn
 • 0989355087
 • 1. Nhiệm kỳ 2015-2017 2. Nhiệm kỳ 2017-2020
Phan Quốc Quang
 • Phan Quốc Quang
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư chi bộ Toán Tin Văn phòng
 • 0917683879
 • Nhiệm kỳ 2015-2017