HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT ĐẮK MIL (1982- 2012)

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT ĐẮK MIL (1982- 2012)

Lượt xem:

https://www.youtube.com/watch?v=PZimTqQV1fU&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=PZimTqQV1fU&t=144s [...]
HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020 – 2021

HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2020-2021

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

[...]
PHÓNG SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT ĐĂK MIL LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

PHÓNG SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT ĐĂK MIL LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Lượt xem:

PHÓNG SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT ĐĂK MIL LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 [...]
KH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2015-2020 TẦM NHÌN 2025

KH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2015-2020 TẦM NHÌN 2025

Lượt xem:

[...]
VIDEO TRUONG THPT DAK MIL

VIDEO TRUONG THPT DAK MIL

Lượt xem:

https://www.youtube.com/watch?v=eSr4R1j1EXs https://www.youtube.com/watch?v=eSr4R1j1EXs [...]
CÔNG VĂN TRIỂN KHAI DỊCH VU CÔNG TRỰC TUYẾN QUỐC GIA

CÔNG VĂN TRIỂN KHAI DỊCH VU CÔNG TRỰC TUYẾN QUỐC GIA

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 3123 »