Nguyển Xuân
 • Nguyển Xuân
 • BCH Công Đoàn
 • HIỆU TRƯỞNG
 • 0914075814
 • xuanthd1964@gmail.com
 • Hiệu trưởng từ tháng 02/2020
Hồ Thanh Hiền
 • Hồ Thanh Hiền
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch
 • 0905361009
 • 1. Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. 2. Chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Hà Huy Thuyết
 • Hà Huy Thuyết
 • BCH Công Đoàn
 • Phó chủ tịch công đoàn
 • 0905355087
 • Nhiệm kỳ 2017- 2022
Đặng Thị Thu Sương
 • Đặng Thị Thu Sương
 • BCH Công Đoàn
 • UVBCH Công đoàn - Trưởng ban nữ công
 • 016608179
 • Nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lê Văn Tỉnh
 • Lê Văn Tỉnh
 • BCH Công Đoàn
 • UVBCH Công đoàn
 • 0982314801
 • Nhiệm kỳ 2017-2022
Phạm Thị Hải
 • Phạm Thị Hải
 • BCH Công Đoàn
 • UVBCH Công đoàn
 • 0915816795
 • Nhiệm kỳ 2017- 2022
Nguyễn Thị Diễm Thúy
 • Nguyễn Thị Diễm Thúy
 • BCH Công Đoàn
 • Trưởng ban Nữ công
 • 0905610354
 • UVBCH công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017
Trần Văn Hòa
 • Trần Văn Hòa
 • BCH Công Đoàn
 • Phó chủ tịch
 • 0975007418
 • Phó CT công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017
Nguyễn Thị Kim Sen
 • Nguyễn Thị Kim Sen
 • BCH Công Đoàn
 • UVBCH công đoàn
 • 0906409177
 • UVBCH công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017
Trương Văn Phước
 • Trương Văn Phước
 • BCH Công Đoàn
 • Trưởng ban thanh tra nhân dân
 • 0982929622
 • UVBCH công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017