HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CĂMPUCHIA

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CĂMPUCHIA

Lượt xem:

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CĂMPUCHIA Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Đăk Nông về việc tuyên truyền chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới, ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại trường THPT ĐăkMil sở Ngoại vụ phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tuyên truyền về an ninh biên giới cho học sinh khối 12 và [...]