HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CĂMPUCHIA

Lượt xem:

Đọc bài viết

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CĂMPUCHIA

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Đăk Nông về việc tuyên truyền chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới, ngày 04 tháng 10 năm 2018, tại trường THPT ĐăkMil sở Ngoại vụ phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tuyên truyền về an ninh biên giới cho học sinh khối 12 và học sinh khối 10,11 thuộc khu vực hai xã biên giới là xã Đăk Lao và xã Thuận An.
Tham dự buổi tuyên truyền về phía sở Ngoại vụ có ông Nguyễn Đình Nghĩa – Phó giám đốc sở, về phía sở Giáo dục và Đào tạo có ông Lê Đình Long, phó phòng Trung học Phổ thông, về phía nhà trường có toàn thể thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và hơn 400 học sinh trong toàn trường cùng tham gia.
Tại buổi Hội nghị, đoàn công tác của sở Ngoại vụ đã tổ chức tuyên tuyền về vấn đề tình hình an ninh biên giới, tình hình phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Cămpuchia …. cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nắm rõ về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới giữa Việt Nam và Cămpuchia. Mặc dù thời tiết không thuận lợi cho buổi hội nghị nhưng đoàn công tác và thầy trò trường THPT Đăk Mil đã vượt qua những trở ngại đó và thực hiện tốt những nội dung đã đề ra. Từ những vấn đề mà đoàn công tác của sở Ngoại vụ giới thiệu, trình bày đã giúp cho thầy và trò trường THPT Đăk Mil hiểu rõ, nhận thức sâu sắc hơn về tình hình biên giới Việt Nam – Cămpuchia để từ đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người công dân ở huyện biên giới và quyết tâm thực hiện tốt chủ trương của Đảng là giữ vững mối đòan kết, hữu nghị, tình làng nghĩa xóm với đất nước Cămpuchia anh em
(Duy Đán – Giáo viên trường THPT ĐăkMil)