THEO DOI TIEM VACXIN VA DANG KY TIEM VACXIN COVID 19

THEO DOI TIEM VACXIN VA DANG KY TIEM VACXIN COVID 19

Lượt xem:

Liên kết trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để người dân, tổ chức có thể truy cập và thực hiện theo hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trực tuyến trên Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn để đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm. https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal [...]