HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT ĐẮK MIL (1982- 2012)

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT ĐẮK MIL (1982- 2012)

Lượt xem:

https://www.youtube.com/watch?v=PZimTqQV1fU&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=PZimTqQV1fU&t=144s [...]