TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH NGÀNH QUÂN SỰ NĂM 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết


Qúy vị phụ huynh, các em học sinh đọc văn bản đính kèm, nếu đăng ký dự tuyển thì nhận phiếu tại phòng Đoàn đề điền thông tin và nộp lại trước ngày 30/3/2020