KẾT QUẢ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH DÀNH CHO HỌC SINH THPT NĂM HỌC 2018 – 2019. TRƯỜNG THPT ĐĂK MIL THAM GIA 04 DỰ ÁN TRONG ĐÓ ĐẠT 01 GIẢI NHÌ VÀ 03 GIẢI TƯ.

Lượt xem: