SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

[...]
HIỂU VỀ CÁI TỤC TRONG THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG

HIỂU VỀ CÁI TỤC TRONG THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG

Lượt xem:

[...]
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ  – NGỮ VĂN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ – NGỮ VĂN

Lượt xem:

[...]
KT giữa kì I s11

KT giữa kì I s11

Lượt xem:

[...]
KT giữa kì S10

KT giữa kì S10

Lượt xem:

[...]
KT giữa kì I Sinh 12

KT giữa kì I Sinh 12

Lượt xem:

[...]
THE FIRST SEMESTER TEST

THE FIRST SEMESTER TEST

Lượt xem:

ANH 10-NHOM 1-MD 132 ANH 10-NHOM 2-MD 132 ANH11-NHOM 1-MA DE-132 ANH11-NHOM 2-MA DE-132 ANH12-NHOM1-MA DE-132 ANH12-NHOM2.MA DE_132 [...]
THE FIRST MID-TERM TEST

THE FIRST MID-TERM TEST

Lượt xem:

ANH10.MID1.17-18.ĐỀ SỐ 1_ANH10.MID1.17-18.ĐỀ SỐ 1_132 ANH10.MID1.17-18.ĐỀ SỐ2_ANH10.MID1.17-18.ĐỀ SỐ2_169 ANH11.MID1.17-18.ĐỀ SỐ 1_ANH11.MID1.17-18.ĐỀ SỐ 1_109 ANH11.MID1.17-18.ĐỀ SỐ 2_ANH11.MID1.17-18.ĐỀ SỐ 2_139 ANH12.MID1.17-18.ĐỀ SỐ 1_ANH12.MID1.17-18.ĐỀ SỐ 1_136 ANH12.MID1.17-18.ĐỀ SỐ 2_ANH12.MID1.17-18.ĐỀ SỐ 2_195 [...]
Đề kiểm tra giữa kì I

Đề kiểm tra giữa kì I

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT ĐĂK MIL   ĐỀ KIỂM TRA MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 Thời gian làm bài:  phút; (40 câu trắc nghiệm)   Mã đề thi 134 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… lớp: ………………………..   Câu 1: Theo em, phiên tòa hình sự tuyên phạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với 2 bị cáo X (19 tuổi), Y (17 [...]
Đề kiểm tra giữa kì

Đề kiểm tra giữa kì

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT ĐĂK MIL   ĐỀ KIỂM TRA MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 Thời gian làm bài:  phút; (40 câu trắc nghiệm)   Mã đề thi 169 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… lớp: ………………………..   Câu 1: Nhận định “Sản xuất của cải vật chất là cơ sở của tồn tại xã hội” thuộc nội dung nào dưới đây? Nhiệm vụ [...]
Đề kiểm tra giữa kì

Đề kiểm tra giữa kì

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT ĐĂK MIL  ĐỀ KIỂM TRA MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Thời gian làm bài:  phút; (40 câu trắc nghiệm)   Mã đề thi 132 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… lớp: ………………………..   Câu 1: Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng cách nào sau đây? Sự thương lượng giữa các mặt đối lập. B. Sự đấu tranh giữa các [...]
Đề kiểm tra HKI

Đề kiểm tra HKI

Lượt xem:

TRƯỜNG THPT ĐĂK MIL ĐỀ KIỂM TRA MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12Thời gian làm bài:  phút; (32 câu trắc nghiệm)   Mã đề thi 135 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… lớp: ……………………….. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) Câu 1: Đặc trưng nào sau đây của pháp luật làm nên giá trị công bằng, bình đẳng? Tính nghiêm minh. B. Tính quy [...]
Trang 5 / 6« Đầu...«23456 »